• Modelarea minții și corpului.
  • Cultivarea unui spirit sănătos, printr-un antrenament corect și susținut, pentru strădania perfecționării în arta kendo.
  • Preţuirea politeţii şi onoarei dintre oameni.
  • Asocierea cu alţii cu sinceritate, şi totdeauna urmărirea educării de sine.

Astfel, practicantul va putea:

  • să îşi iubească ţara şi societatea,
  • să contribuie la dezvoltarea culturii,
  • şi la promovarea păcii şi prosperităţii