Tsushima Kanji-sensei
Nume: Tsushima
Prenume: Kanji
Originar: Tokyo
Grad: 6 Dan Kendo, 4 dan Iaido
Prezent: Timisoara

Tsushima_Kanji

Ono Takashi-sensei
Nume : Ono
Prenume : Takashi
Originar :
Grad : 7 dan Kendo
Prezent: 05.1997-12.1999 / Bucuresti
Membru: JICA

Ono_Takashi-sensei


Yoshino Tamaki-sensei
Nume : Yoshino
Prenume : Tamaki
Originar : ONDA, YAMAGUCHI
Grad : 4 dan Kendo
Prezent: 05.2002-04.2004 / Timisoara
Membru: JICA

Yoshino_Tamaki-sensei


Yoshino Kimio-sensei
Nume : Yoshino
Prenume : Kimio
Originar : ONDA, YAMAGUCHI
Grad : 6 dan Kendo
Prezent: 24-27 aprilie 2005 / Timisoara

Yoshino_Kimio-sensei


Shiseki Sakyo-sensei
Nume : Shiseki
Prenume : Sakyo
Originar : KATSUURA
Grad : 6 dan Kendo
Prezent: 04.2000-07.2003 / Bucuresti
Membru: JICA

Shiseki_Sakyo-sensei


Ishikubo Shinichi-sensei
Nume : Ishikubo
Prenume : Shinichi
Originar : KAGOSHIMA
Grad : 6 dan Kendo
Prezent: 08.2003-07.2006 / Bucuresti
Membru: JICA

Ishikubo_Shinichi-sensei


Takita Atsushi-sensei
Nume : Takita
Prenume : Atsushi
Originar : KAMAKURA
Grad : 6 dan Kendo
Prezent: 04.2006-03.2008 / Bucuresti
Membru: JICA

Takita_Atsushi-sensei