Reguli in dojo

Practicantul de kendo trebuie:

 • Să respecte ierarhia clubului în funcţie de grad şi vechime
 • Să respecte regulile de politeţe de la intrare până la ieşirea din dojo
 • Să nu intre încalţat în dojo
 • Să nu între în dojo în timpul salutului şi să nu deranjeze acest ritual
 • Să adopte şi să pastreze o ţinută îngrijită, demnă şi respectuoasă
 • Să nu vorbească în timpul antrenamentului fără încuvinţarea sensei-ului
 • Să participe necondiţionat la curăţarea sălii înainte de antrenament
 • Să nu întârzie nejustificat la antrenament
 • Să respecte programul de antrenament stabilit de către sensei
 • Să anunţe imediat orice problemă de sănătate apărută în timpul antrenamentului
 • Să nu părăsească dojo fără încuvinţarea sensei-ului
 • Să nu participe la antrenament cu armele (shinai şi bokken) şi armura deteriorate pentru a evita accidentele în timpul antrenamentelor
 • Să cureţe şi să-şi păstreze echipamentul în condiţii optime
 • Să nu folosească în afara sălii echipamentul şi tehnicile învăţate decât în cazuri de forţă majoră (autoaparare) şi în conformitate cu legile române
 • Să nu dezonoreze imaginea clubului şi a kendo-ului în general prin comportament neadecvat în societate.
Aceste reguli sunt valabile tuturor membrilor clubului, indiferent de arta marţiala practicată.