Într-un dojo de Iai, se aude doar ?uieratul katanei.

Clubul de arte mar?iale Sam-sho, unicul dojo din Timi?oara în care se practic? Iaido, anun?? fondarea unei noi grupe de încep?tori în sec?ia sa destinat? acestei fascinante arte a sabiei.

"Într-o traducere direct?, Iai-do este calea prezen?ei mentale ?i a ac?iunii imediate. În vechime, f?cea parte din tehnicile de kenjutsu. Cu timpul a devenit o art? mar?ial? distinct?. Se spune c? dac? Iai este bun, nu este nevoie de Jutsu, c?ci dac? prima tehnic? de Iaido este corect?, adversarul a pierdut, deci nu este nevoie de lupt?. Mae?trii de iaido spun c? atunci cand execu?i un kata, nu tai un adversar, ci pe tine însu?i, s?-?i vezi interiorul, s? te analizezi. Exist? numeroase ?coli de iaido vechi, numite koryu. În epoca modern?, s-a creat o ?coal? Seitei, care ini?iaz? încep?torul de iaido. În acest moment în Seitei sunt 12 kata", explic? sensei Florin Ian??, pre?edintele Clubului Sam-Sho.

Iaido_3

Printre cele mai importante elemente pe care la înva?? un practicant de iaido se num?r?: Nuki tsuke - scoaterea katanei din teac? ?i prima t?ietur?; Kiri Tsuke - a doua t?ietur?; Chiburi - scuturarea katanei de sânge; Noto - intoducerea în teac?. Iaito, sabia de antrenament, este copia unei katane, cu lam? din o?el sau dintr-un aliaj, neascu?it?.
Echipamentul de Iaido const? într-o hakama ( pantalon larg, specific samurailor), Keikogi (haina), Juban (o c?ma?? alb?), ?i obi (un brâu lung, de aprox. 4 m). Iaido este c?utat de mul?i practican?i, deoarece se execut? in lini?te, cu o contrentare maxim? ?i deplin? interiorizare.


În Clubul Sam-Sho Timisoara se practic? Iaido miercuri, de la 19:30 la 21:00, în sala de sport a Liceului J.L. Calderon. Informa?ii ?i înscrieri, pe www.sam-sho.ro sau la telefonul 0766494979.